Plan Połączenia - ALL IN! GAMES

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.09.2019 r. uzgodnił i podpisał Plan Połączenia ze spółka ALL IN! GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.