Akcjonariat

KAPITAŁ SETANTA S.A. DZIELI SIĘ NA 4 308 200 AKCJI

  • 1.504.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII A 
  • 20.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII B
  • 325.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII C
  • 180.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII D
  • 92.600 AKCJI NA OKAZICIELA SERII E
  • 2.186.600 AKCJI NA OKAZICIELA SERII F

 
STRUKTURA AKCJONARIATU:

  1. January Ciszewski * - 1 420 806 akcji (1 420 806 głosów) - 32,98 %
  2. Artur Górski - 312 299 akcji (312 299 głosów) - 7,25 %
  3. Pozostali akcjonariusze - 2 575 095 akcji (2 575 095 głosów) - 59,77 %

RAZEM: 4 308 200 AKCJI (4 308 200 GŁOSÓW) - 100,00 %

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.