Akcjonariat

KAPITAŁ SETANTA S.A. DZIELI SIĘ NA 4 308 200 AKCJI

 • 1.504.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII A 
 • 20.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII B
 • 325.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII C
 • 180.000 AKCJI NA OKAZICIELA SERII D
 • 92.600 AKCJI NA OKAZICIELA SERII E
 • 2.186.600 AKCJI NA OKAZICIELA SERII F

 
STRUKTURA AKCJONARIATU:

 1. January Ciszewski * - 1 420 806 akcji (1 420 806 głosów) - 32,98 %
 2. Artur Górski - 312 299 akcji (312 299 głosów) - 7,25 %
 3. James Martin Wills - 306 400 akcji (306 400 głosów) - 7,11 %
 4. Edward Kóska - 216 000 akcji (216 000 głosów) - 5,01 %
 5. Pozostali akcjonariusze - 2 052 695 akcji (2 052 695 głosów) - 47,65 %

RAZEM: 4 308 200 AKCJI (4 308 200 GŁOSÓW) - 100,00 %

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.